Benelli haulikon puinen etutukki BF0086701

Benelli haulikon puinen etutukki. Cat.A.

Käy malleihin Raffaello, Montefeltro, S.90.

Osa 070B tai 070Y.

Loppu

Hinta: 130,80 €

Benelli haulikon puinen etutukki